Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Schultz ontvangt president Myanmar bij Maeslantkering

08-09-2014 10:00

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ontving vandaag president Thein Sein van Birma/Myanmar bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Nederland en Myanmar willen ook in de toekomst intensiever samenwerken in watermanagement. De rondleiding bij de Maeslantkering is onderdeel van een breder bezoek van een overheidsdelegatie uit Myanmar op 8 en 9 september.

Lees verder...

Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

10-09-2014 12:33

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars, scheepsleveranciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en stichting De Noordzee hebben vandaag gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend. Partijen zetten zich er onder meer voor in de hoeveelheid afval aan boord te beperken door afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen. Plastic afval zal aan boord nog beter gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden ingezameld in de havens. Het ingezamelde plastic zal zoveel mogelijk worden gerecycled.

Lees verder...

‘Ons Water’ maakt water persoonlijk

10-09-2014 12:54

Hoe ver woon je onder NAP? Waar komt jouw drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in jouw buurt uitgevoerd? Op 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd vol waterinfo en verhalen op postcodeniveau. Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Lees verder...

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

16-09-2014 13:15

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam en beter bereikbaar Nederland. Hiermee draagt het ministerie bij aan het economisch herstel dat zich voorzichtig aftekent. Via het infrastructuurfonds wordt onder meer 2,3 miljard euro uitgegeven aan wegen, 2,4 miljard euro aan spoorwegen en 0,9 miljard aan vaarwegen. Uit het Deltafonds wordt circa 1,4 miljard euro besteed aan onder meer maatregelen om ons land te beschermen tegen hoogwater.

Lees verder...

Deltaprogramma 2015: Nederland veilig en leefbaar in de 21e eeuw

16-09-2014 13:15

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Voor een leefbaar, bewoonbaar en economisch sterk Nederland in de 21e eeuw.

Lees verder...

IenM verheugd met prijs voor Rijncommissie

17-09-2014 14:30

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verheugd dat de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) deze week de prestigieuze Thiess International RiverPrize heeft gewonnen. Nederland, vertegenwoordigd door het ministerie, stond aan de basis van de oprichting van de Rijncommissie. De commissie ontvangt de prijs voor het opmerkelijke succes dat in de afgelopen meer dan 60 jaar van haar bestaan is bereikt met de bescherming van de Rijn.

Lees verder...

Minister Schultz zet Nederlandse aanpak in voor Rode Rivier Delta

22-09-2014 13:23

Minister Schultz van Haegen stelt Nederlandse kennis beschikbaar in om de problemen in de Rode Rivier Delta te helpen oplossen. Tijdens het 4e bilaterale overleg in het Mauritshuis, heeft de minister een intentieverklaring getekend om het Nederlandse werkveld in Vietnam te verbreden naar de Rode Rivier Delta. Dit was een expliciete wens van de Vietnamese overheid omdat in de Rode Rivier grote waterproblemen zijn. De Nederlandse aanpak, mede ontwikkeld op basis van het Nederlandse Deltaprogramma, heeft grote internationale aandacht. Nederland zet het in om kennis te delen, een groot internationaal netwerk op te bouwen en commerciële kansen te creëren.

Lees verder...

Nederlandse subsidie voor innovatief model voor overstromingsrisico’s

22-09-2014 15:30

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt dit jaar een half miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een overstromingsmodel. Het online model, Aqueduct, moet in beeld brengen hoe kwetsbaar laaggelegen gebieden zijn voor overstromingen. Ook geeft het model inzicht welke overstromingsrisico’s kunnen ontstaan door klimaatverandering. Dat maakt het mogelijk voor landen om maatregelen te nemen die de verandering van het klimaat zo veel mogelijk beperken en zorgen voor een veiliger leefomgeving. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag bekend gemaakt in New York. Mansveld neemt daar deel aan de klimaattop van de Verenigde Naties.

Lees verder...

Handleiding voor Business Cases binnen de Rijksoverheid

23-09-2014 14:51

Binnen de Rijksoverheid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het instrument business case. Momenteel wordt er gewerkt aan een handleiding voor het opstellen van business cases binnen de Rijksoverheid.

Lees verder...

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

24-09-2014 06:00

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding