Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mansveld wil boetebedrag voor zwartrijden verdubbelen

29-06-2015 05:09

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil het boetebedrag voor zwartrijden in het openbaar vervoer verdubbelen van 35 naar 70 euro. Hiermee moet het aantal zwartrijders verminderen, zo schrijft de staatssecretaris vandaag aan de Tweede Kamer. Ook wil de staatssecretaris dat er een coulanceregeling komt voor reizigers die per ongeluk vergeten in te checken. De bedoeling is dat deze groep straks niet meer beboet wordt bij een vergissing, terwijl mensen die bewust zwart rijden een hogere boete krijgen.

Lees verder...

Veranderende regelgeving IenM vanaf 1 juli 2015

30-06-2015 06:30

Vanaf 1 juli kunnen gemeenten starten met het thuisbezorgen van rijbewijzen en worden de regels voor het commercieel gebruik van drones eenvoudiger en toegankelijker. De invoering van het stationsverbod om het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer tegen te gaan is vervroegd op 1 mei in werking getreden. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2015. Hieronder een kleine selectie uit de belangrijkste veranderingen.

Lees verder...

Gezamenlijk werkbezoek Omgevingswet minister-president Rutte en minister Schultz

30-06-2015 08:12

Minister-president Rutte en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu brengen woensdag 1 juli 2015 een werkbezoek aan de Binckhorst in Den Haag in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt een groot aantal wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Hierdoor wordt het starten van ruimtelijke projecten een stuk makkelijker en goedkoper en komt er meer ruimte voor innovatie.

Lees verder...

Participatie bij energieprojecten: snellere door betere besluitvorming

30-06-2015 09:31

Op 30 juni is het startschot gegeven voor pilots voor snellere en betere besluitvorming over energieprojecten in het kader van de Omgevingswet. Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging Mark Dierikx (Ministerie EZ) gaf in het bijzijn van bedrijven uit de energiesector het belang van deze pilots aan: “Door in een vroeg stadium met de omgeving om de tafel te gaan zitten, kan tijdig in kaart worden gebracht welke belangen er spelen. Nog voordat de contouren van een project en een planning definitief vastliggen. Dat geeft meer ruimte om oplossingen te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Nu al ervaring op doen met de nieuwe Omgevingswet leidt nu tot betere resultaten en in 2018 tot een soepelere implementatie.”

Lees verder...

Uitbreiding voor Lelystad Airport

30-06-2015 13:35

Begin dit jaar is de aanbesteding voor de uitbreiding van Lelystad Airport officieel gestart met een voorselectie.

Lees verder...

Verlagen transactiekosten

30-06-2015 13:48

Op 2 april vond het eerste RVB Idee Café plaats over de praktijk van de geïntegreerde contractvorming bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hier zijn vele ideeën uitgewisseld die kunnen leiden tot verlaging van de transactiekosten.

Lees verder...

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers

01-07-2015 06:00

Nederland is een topspeler in logistiek. Onze positie is uniek in de wereld met 2 mainports die het bedrijfsleven via een dicht netwerk verbinden met bestemmingen in de hele wereld, over zee, rivieren, weg, spoor, door buisleidingen en door de lucht. Het doel is niet alleen meer goederen te vervoeren, maar dit vooral slimmer te doen: meer lading met minder kilometers, meer hoogwaardige dienstverlening, meer kostenbesparing.

Lees verder...

Navigatie app voor piloten in de recreatieve luchtvaart

01-07-2015 07:00

Piloten in de recreatieve luchtvaart kunnen vanaf nu gebruik maken van een navigatie app. Om bij te dragen aan een goede vluchtvoorbereiding en dus een nog veiliger luchtruim wordt de app gratis beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden.

Lees verder...

Schultz en Havenbedrijf Rotterdam verbreden Breeddiep

01-07-2015 07:37

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag het besluit getekend om samen met het Havenbedrijf Rotterdam het Breeddiep te verbreden, een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam. Het water wordt verbreed van 75 naar 350 meter. De investering, zo’n 16 miljoen euro in totaal, past in het beleid van zowel het Rijk als het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen over het water te verbeteren en efficiënter te maken.

Lees verder...

Minister Schultz en koepels tekenen voor soepele invoering wet

01-07-2015 10:30

Onder leiding van Co Verdaas is de afgelopen maanden gewerkt aan een akkoord waarin het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UNIE) afspraken hebben gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel om de gezamenlijke koers te bepalen. Hierdoor kan de wet op een goede manier worden gebruikt vanaf het moment dat die in werking treedt. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Jan van Zanen (VNG), Peter Glas (Unie), Johan Remkes (IPO) zetten op woensdag 1 juli op de Binckhorst in Den Haag hun handtekening onder dit akkoord.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding