Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uitbreiding ligplaatsen beroepsvaart

12-06-2014 11:22

Bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel komen extra ligplaatsen voor de beroepsvaart. De projecten vormen het sluitstuk van een wens van de Tweede Kamer, waarmee in totaal met € 6 miljoen 66 tot 68 extra ligplaatsen worden gerealiseerd. De aanleg lost een aanzienlijk deel op van de top 10 van 'ligplaatsknelpunten' van Koninklijke Schuttevaer.

Lees verder...

IenM verheugd over uitstel scheepseisen op de Rijn

12-06-2014 14:47

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verheugd dat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) vandaag heeft besloten binnenvaartschippers vijf jaar extra de tijd te geven hun schepen aan de internationale eisen op de Rijn te laten voldoen. Van een aantal bepalingen zou de overgangstermijn in 2015 aflopen, waaronder eisen omtrent geluid en elektrische installaties. De meest problematische overgangsbepalingen uit het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) worden uitgesteld tot 2020. De periode tot 2020 zal worden benut om voor deze knelpunten definitieve oplossingen uit te werken.

Lees verder...

Lelystad Airport kan zich verder ontwikkelen

13-06-2014 13:00

Lelystad Airport kan zich gaan ontwikkelen tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee kan de luchthaven vanaf 2018 stap voor stap een deel van de groei op Schiphol over gaan nemen. Hiermee wordt de mainportfunctie van Schiphol versterkt en kan de luchthaven in Lelystad een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad dat de groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken.

Lees verder...

Schultz zet in op grootschalige testen zelfrijdende auto's op Nederlandse wegen

16-06-2014 07:11

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil grootschalige testen met zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Op deze manier kan ons land internationaal een voortrekkersrol vervullen in deze innovatie op de weg.

Lees verder...

Mansveld: € 1,1 miljard voor spoorinvesteringen

17-06-2014 07:00

Rijk en regio trekken € 1,1 miljard uit om het vervoer per trein te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekendgemaakt na overleg met regionale bestuurders. Zij hebben onder meer besloten op station Amsterdam Centraal de perrons te verbreden zodat reizigers makkelijker kunnen in- en uitstappen. Verder zijn afspraken gemaakt over een verdiept spoor in Vught, de aanleg van een goederenboog bij Meteren en de goederenroute in Oost-Nederland. "Met deze investering maken we het spoor klaar voor de toekomst", aldus Mansveld.

Lees verder...

Omgevingswet: betere wetgeving, minder regels, meer ruimte

17-06-2014 09:57

In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sinds die tijd zijn er tientallen sectorale wetten bijgekomen zoals de wet op de ruimtelijke ordening, de waterwet, de milieuwet en de wet op de monumentenzorg. Deze wetten zijn om belangrijke redenen tot stand gekomen, maar met hun verschillende procedures en vergunningen is het nu haast onmogelijk om goede initiatieven van de grond te krijgen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 17 juni het wetsvoorstel 'Omgevingswet' naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Geen 26 wetten meer, maar 1.

Lees verder...

Schultz en waterschappen akkoord over financiering nieuw waterbeleid

18-06-2014 11:40

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Peter Glas (Unie van Waterschappen) hebben vanmiddag een akkoord gesloten over de financiering van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Als het parlement akkoord gaat, worden de waterkeringen in Nederland vanaf 2017 getoetst aan nieuwe normen, waarbij niet alleen de kans op een overstroming meeweegt maar ook de gevolgen (slachtoffers en schade). Bij de versterkingsprojecten die daaruit volgen zal het Rijk 50% van de uitvoeringskosten betalen, de waterschappen als collectief 40% en het uitvoerende waterschap 10%.

Lees verder...

Deel je ontwerp voor waterveiligheid of zoetwater met heel Nederland

19-06-2014 08:18

Heb je als ontwerper een integraal ontwerp met de nadruk op waterveiligheid of zoetwater gemaakt? Stuur die dan uiterlijk 15 augustus 2014 in voor publicatie in Ontwerp Delta.NL.

Lees verder...

i-Mobility Award voor topadviseur RWS

20-06-2014 09:51

Frans op de Beek heeft woensdag 18 juni 2014 de i-Mobility Award in ontvangst genomen in de categorie policy. Hij deed dat namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat waaraan hij verbonden is als topadviseur verkeersmanagement. De Award werd uitgereikt tijdens het Europese ITS congres in Helsinki.

Lees verder...

Rijk, zeehavens en havenbedrijfsleven slaan handen ineen

25-06-2014 14:50

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), de 5 Nederlandse zeehavens, het zeehavenbedrijfsleven en het Topteam Logistiek hebben vandaag een gezamenlijk werkprogramma getekend met daarin de prioriteiten voor de Nederlandse zeehavens tot eind 2016. Met 10 concrete acties voor het Rijk en 10 acties voor zeehavens en bedrijfsleven willen de partijen de positie van de Nederlandse zeehavens versterken.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding