Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Start bereikbaarheidsstudie Amsterdam-Hoorn

26-02-2015 11:24

Minister Schultz van Haegen heeft het startsein gegeven voor een studie naar het verbeteren van de bereikbaarheid op de corridor Amsterdam – Hoorn. Rijk en regio gaan de bereikbaarheidsopgave op de corridor gezamenlijk onderzoeken in de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. In het vastgestelde Startdocument staat de reikwijdte en de aanpak van de corridorstudie toegelicht.

Lees verder...

Gemeenten nemen opnieuw verlies op grond

26-02-2015 16:04

In 2013 hebben gemeenten € 0,7 miljard aan aanvullende verliezen of winstvermindering moeten nemen op grondposities. In totaal is er in de periode 2010 – 2013 door gemeenten op deze posities € 4,0 miljard aan verlies en minder winst genomen. Een analyse van mogelijke toekomstscenario’s laat zien dat op grondposities in de komende jaren nieuwe verliezen te verwachten zijn van € 0,3 tot 2,1 miljard. Daarmee hoeft voor het eerst in vijf jaar de verliesverwachting niet naar boven toe te worden bijgesteld.

Lees verder...

Asbestdaken verboden in 2024

02-03-2015 10:18

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Lees verder...

Schultz stelt plan voor verbreding verbindingsweg Overijssel vast

02-03-2015 11:23

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) heeft het voorkeursalternatief voor de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal-Wierden vastgesteld. De N35 is een belangrijke verbindingsweg tussen Zwolle/Kampen en Twente waar veel lokaal en regionaal verkeer gebruik van maakt. De N35 wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar een weg met 2x2 rijstroken en opnieuw ingericht.

Lees verder...

Nederland en België trekken samen op tegen terrorisme

04-03-2015 12:28

Nederland en België versterken de samenwerking op het gebied van defensie, terrorismebestrijding, veiligheid, ambassades en energie. Dat is de uitkomst van het zogenaamde Thalassaoverleg tussen de regeringen van Nederland en België.

Lees verder...

Mansveld wil afvalscheiding in flats verbeteren

05-03-2015 11:45

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft vandaag in Almere het startsein gegeven voor het project ‘Verbeteren afvalscheiding- en inzameling in hoogbouw’. Daarmee streven IenM, Almere, de vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en een aantal afvaldiensten naar een betere afvalscheiding die ook nog eens eenvoudig is uit te voeren voor bewoners van appartementen en flats.

Lees verder...

Koningin Máxima opent naar haar vernoemde kanaal

05-03-2015 12:47

Hare Majesteit Koningin Máxima opende donderdagochtend bij ’s-Hertogenbosch het nieuwe Máximakanaal. Ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en bestuurders uit de regio waren bij de opening aanwezig. Onder luid applaus van vele toeschouwers voer Hare Majesteit de Koningin Sluis Empel uit. Bij wijze van opening klonken kanonschoten en lieten honderden schoolkinderen hun ballonnen feestelijk de lucht ingaan.

Lees verder...

Minister Schultz markeert start wegverbreding A12 Ede Grijsoord

05-03-2015 16:00

Het verkeer op de A12 tussen Ede en Grijsoord kan vanaf volgend jaar vlotter doorstromen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vanmiddag de start van de wegverbreding van dit stuk van de A12 gemarkeerd. De weg, nu nog nummer 9 op de fileranglijst, wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken.

Lees verder...

Verbetering bereikbaarheid Amsterdam stap dichterbij

12-03-2015 06:54

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het ontwerp tracébesluit Zuidasdok vastgesteld. De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid zijn hiermee een stap dichterbij gekomen.

Lees verder...

Henk Ovink benoemd tot Nederlands eerste Watergezant

12-03-2015 07:54

De ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kamp (Economische Zaken) hebben Henk Ovink (47) benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. De Watergezant versterkt in zijn rol als thematisch ambassadeur de internationale waterambitie van Nederland; hij draagt bij in het nog beter internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en kunde.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding