Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

27-06-2014 12:10

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Provincie Limburg pakken de files op knooppunt Zaarderheiken aan. Zij trekken samen € 4,7 miljoen uit om maatregelen te nemen waardoor het verkeer beter doorstroomt. Op dit knooppunt bij Venlo kruisen de belangrijke snelwegen A67 en A73 elkaar, en het verkeer staat er regelmatig vast.

Lees verder...

Hans Alders President-Commissaris bij ProRail

27-06-2014 13:05

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust, de holdingmaatschappij van ProRail, is Hans Alders benoemd als President-Commissaris van ProRail. Hij volgt Michiel Boersma op die deze functie sinds 1 februari 2010 vervulde. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt de grote bestuurlijke ervaring en het publieke profiel van Alders van grote waarde voor spoorbeheerder ProRail.

Lees verder...

Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2014

01-07-2014 13:44

Per 1 juli 2014 gaat een aantal nieuwe regels en maatregelen in op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo vervalt de medische keuring voor houders van het klein vaarbewijs en de beperkte geldigheidsduur ervan. Ook wordt de subsidietermijn voor de inbouw van de Boordcomputer Taxi verlengd.

Lees verder...

VN-verklaring voor betere productinformatie

02-07-2014 15:15

Bewuste burgers en bedrijven willen weten wat er in hun voedsel zit, hoe duurzaam producten zijn en hoe ze worden gemaakt. Daar is betere toegang tot productinformatie voor nodig. Ministers en andere vertegenwoordigers uit 50 landen hebben bedrijven vandaag daarom opgeroepen duidelijker te zijn over de totstandkoming van hun producten. Onder leiding van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt deze week in Maastricht een conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu-informatie plaats.

Lees verder...

Mansveld wil Groningen helpen met rechtstreekse spoorverbinding Duitsland

07-07-2014 07:15

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) reserveert € 17 miljoen voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Groningen - Leer/Bremen. Met de beoogde verbinding kan de reistijd voor treinreizigers tussen Groningen en Duitse steden uiteindelijk tot minder dan 2 uur worden verkort.

Lees verder...

Minister Schultz van Haegen neemt advies Stedelijke Herverkaveling in ontvangst

10-07-2014 07:00

Op donderdag 10 juli heeft de voorzitter van de Commissie Stedelijke Herverkaveling Duco Stadig het rapport 'Grenzen Verschuiven' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie en geeft een uitwerking van de mogelijkheid van een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat bedoeld is om het voor eigenaren makkelijker te maken om hun grond te ruilen.

Lees verder...

Subsidie voor woningisolatie tegen windturbinegeluid

10-07-2014 08:19

Huiseigenaren van zo'n 400 woningen die vlakbij bestaande windmolens staan kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de woning te isoleren tegen geluid. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de subsidieregeling wil Mansveld de overlast door windturbinegeluid beperken.

Lees verder...

Mansveld maakt werk van schoner, stiller en zuiniger wagenpark

10-07-2014 15:00

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil dat Nederland voorop blijft lopen in het streven naar schone, zuinige en stille vrachtwagens en bussen. Dit schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer in een brief, waarin ze ook uiteen zet welke inspanningen tot een schoon, zuinig en stil wagenpark moeten leiden. Zo voerde TNO in haar opdracht steekproefsgewijze emissiemetingen uit onder Nederlandse vrachtwagens en bussen. Met de metingen werd onderzocht of deze voertuigen voldoen aan de Europese normen, of ze in de praktijk net zo schoon zijn als op papier en welke effecten wet- en regelgeving hierop hebben.

Lees verder...

Klaar voor de toekomst met 1e Noordzee Gebiedsagenda

28-07-2014 09:48

Nederland heeft baat bij een veilige, schone, gezonde en ecologisch diverse Noordzee. Het wordt steeds drukker met activiteiten op de Noordzee en de potentie van de zee is groot. Daarom moet slim worden samengewerkt en moeten slimme keuzes worden gemaakt. In samenspraak met onder meer natuurorganisaties, scheepvaartorganisaties, wetenschappers, overheden en kinderen zijn de 5 belangrijkste thema's voor de Noordzee vastgelegd in 'de Noordzee 2050 Gebiedsagenda'. Vandaag heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, mede namens minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, de gebiedsagenda naar de Tweede kamer gestuurd.

Lees verder...

OV-Begeleiderskaart: ander jasje, zelfde voorwaarden

30-07-2014 07:33

De OV-Begeleiderskaart gaat er per 1 augustus anders uitzien. Dit komt doordat de kaart vanaf dat moment wordt uitgegeven door Argonaut Advies, die dit namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu doet.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding