Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schultz zet in op grootschalige testen zelfrijdende auto's op Nederlandse wegen

16-06-2014 07:11

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil grootschalige testen met zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Op deze manier kan ons land internationaal een voortrekkersrol vervullen in deze innovatie op de weg.

Lees verder...

Mansveld: € 1,1 miljard voor spoorinvesteringen

17-06-2014 07:00

Rijk en regio trekken € 1,1 miljard uit om het vervoer per trein te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekendgemaakt na overleg met regionale bestuurders. Zij hebben onder meer besloten op station Amsterdam Centraal de perrons te verbreden zodat reizigers makkelijker kunnen in- en uitstappen. Verder zijn afspraken gemaakt over een verdiept spoor in Vught, de aanleg van een goederenboog bij Meteren en de goederenroute in Oost-Nederland. "Met deze investering maken we het spoor klaar voor de toekomst", aldus Mansveld.

Lees verder...

Omgevingswet: betere wetgeving, minder regels, meer ruimte

17-06-2014 09:57

In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sinds die tijd zijn er tientallen sectorale wetten bijgekomen zoals de wet op de ruimtelijke ordening, de waterwet, de milieuwet en de wet op de monumentenzorg. Deze wetten zijn om belangrijke redenen tot stand gekomen, maar met hun verschillende procedures en vergunningen is het nu haast onmogelijk om goede initiatieven van de grond te krijgen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 17 juni het wetsvoorstel 'Omgevingswet' naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Geen 26 wetten meer, maar 1.

Lees verder...

Schultz en waterschappen akkoord over financiering nieuw waterbeleid

18-06-2014 11:40

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Peter Glas (Unie van Waterschappen) hebben vanmiddag een akkoord gesloten over de financiering van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Als het parlement akkoord gaat, worden de waterkeringen in Nederland vanaf 2017 getoetst aan nieuwe normen, waarbij niet alleen de kans op een overstroming meeweegt maar ook de gevolgen (slachtoffers en schade). Bij de versterkingsprojecten die daaruit volgen zal het Rijk 50% van de uitvoeringskosten betalen, de waterschappen als collectief 40% en het uitvoerende waterschap 10%.

Lees verder...

Deel je ontwerp voor waterveiligheid of zoetwater met heel Nederland

19-06-2014 08:18

Heb je als ontwerper een integraal ontwerp met de nadruk op waterveiligheid of zoetwater gemaakt? Stuur die dan uiterlijk 15 augustus 2014 in voor publicatie in Ontwerp Delta.NL.

Lees verder...

i-Mobility Award voor topadviseur RWS

20-06-2014 09:51

Frans op de Beek heeft woensdag 18 juni 2014 de i-Mobility Award in ontvangst genomen in de categorie policy. Hij deed dat namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat waaraan hij verbonden is als topadviseur verkeersmanagement. De Award werd uitgereikt tijdens het Europese ITS congres in Helsinki.

Lees verder...

Rijk, zeehavens en havenbedrijfsleven slaan handen ineen

25-06-2014 14:50

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), de 5 Nederlandse zeehavens, het zeehavenbedrijfsleven en het Topteam Logistiek hebben vandaag een gezamenlijk werkprogramma getekend met daarin de prioriteiten voor de Nederlandse zeehavens tot eind 2016. Met 10 concrete acties voor het Rijk en 10 acties voor zeehavens en bedrijfsleven willen de partijen de positie van de Nederlandse zeehavens versterken.

Lees verder...

‘Beleef de Deltaroute’ van start

27-06-2014 10:04

"Eigenlijk zou iedere Nederlander langs alle Deltawerken moeten rijden of fietsen. Maar dat is wel 370 kilometer… De 13 Deltawerken horen bij Nederland. Zij beschermen ons en zijn een bezoekje meer dan waard." Dit zei minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag bij de opening van 'Beleef de Deltaroute'. Rijkswaterstaat en ANWB zijn de initiatiefnemers van 'Beleef de Deltaroute'. Op deze wijze bieden zij recreanten de mogelijkheid om per auto, fiets of via mooie wandelingen de Deltawerken te bezoeken en tegelijkertijd in de omgeving leuke activiteiten te ondernemen.

Lees verder...

Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

27-06-2014 12:10

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Provincie Limburg pakken de files op knooppunt Zaarderheiken aan. Zij trekken samen € 4,7 miljoen uit om maatregelen te nemen waardoor het verkeer beter doorstroomt. Op dit knooppunt bij Venlo kruisen de belangrijke snelwegen A67 en A73 elkaar, en het verkeer staat er regelmatig vast.

Lees verder...

Hans Alders President-Commissaris bij ProRail

27-06-2014 13:05

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust, de holdingmaatschappij van ProRail, is Hans Alders benoemd als President-Commissaris van ProRail. Hij volgt Michiel Boersma op die deze functie sinds 1 februari 2010 vervulde. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt de grote bestuurlijke ervaring en het publieke profiel van Alders van grote waarde voor spoorbeheerder ProRail.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding