Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overheid en markt bundelen krachten voor een klimaatbestendig Nederland

09-10-2014 13:25

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van een intentieverklaring tijdens het festival ruimtelijke adaptatie. De ruim 90 partijen die de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekenden, vertegenwoordigen 10.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Door kennis en ervaring met elkaar te delen is een begin gemaakt om de ambitie in te vullen. Het festival is een initiatief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en vond plaats op 9 oktober in Utrecht.

Lees verder...

Mansveld maakt werk van veiligheid en doorstroming op overwegen

10-10-2014 10:30

Groningen krijgt aan de Paterwoldseweg een tunnel die spoor en weg van elkaar scheidt. In Ermelo wordt het kruispunt van spoor en weg aan de Telgterweg aangepast en komen vrij liggende fietspaden. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag afgesproken met de gemeente en provincie Groningen en de gemeente Ermelo.

Lees verder...

Terugbrengen van getij herstelt waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

10-10-2014 12:32

Op de Grevelingen komt er weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving. Voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, worden maatregelen getroffen om de zoetwatervoorziening van gebieden rondom het meer veilig te stellen.

Lees verder...

Ministerie IenM gaat duurzame brandstof inkopen voor vliegreizen

14-10-2014 08:57

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil vanaf april 2015 voor vliegreizen van ambtenaren duurzame brandstof inkopen door toe te treden tot het KLM Corporate Biofuel Programme. De jaarlijkse bijdrage van € 200.000 wordt door KLM geïnvesteerd in de aanschaf van duurzame biokerosine. Hierdoor kan straks omgerekend 30% van de vluchten die ambtenaren van IenM maken met KLM of haar partners op duurzame biobrandstof worden uitgevoerd. Op deze manier investeert het ministerie structureel in innovatie en het daadwerkelijk terugdringen van de CO2 uitstoot 'aan de bron' van vliegreizen van ambtenaren.

Lees verder...

Omleidingen voor goederentreinen tijdens werkzaamheden Duitse Betuweroute

14-10-2014 14:07

Vanaf 2015 kunnen minder goederentreinen over de Betuweroute rijden, omdat er een extra spoor in Duitsland wordt aangelegd. Goederentreinen moeten daarom gebruik maken van andere routes en via Venlo en Oldenzaal naar het oosten rijden. Stillere goederentreinen moeten ervoor zorgen dat omwonenden zo min mogelijk last krijgen van deze treinen. Gevaarlijke stoffen worden, ook tijdens de werkzaamheden, zo veel mogelijk via de Betuweroute vervoerd. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer.

Lees verder...

Luchthavenbesluit Eindhoven definitief

15-10-2014 15:37

Eindhoven Airport kan zich verder gaan ontwikkelen als luchthaven en stap voor stap een deel van de groei van Schiphol overnemen. Hiermee wordt de mainportfunctie van Schiphol versterkt en kan de luchthaven Eindhoven een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid van de Brainport Eindhoven. Dat hebben staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en minister Hennis-Plasschaert (Defensie) vastgelegd in het luchthavenbesluit Eindhoven, dat vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd. Hiermee geven zij uitvoering aan het Aldersadvies Eindhoven (2010), dat door het kabinet is omarmd en overgenomen.

Lees verder...

Schultz past regels voor testen met zelfrijdende auto’s aan

20-10-2014 07:08

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) past de ontheffingsregels aan zodat vanaf volgend jaar grootschalige testen met zelfrijdende auto’s en vrachtwagens op de openbare weg mogelijk zijn. De RDW wordt bevoegd om voor de testritten ontheffing te verlenen.

Lees verder...

‘Mobiliteitsbeeld 2014’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

23-10-2014 11:00

Het einde van de daling van het reistijdverlies door files op het hoofdwegennet lijkt bereikt. In 2013 daalde het reistijdverlies met 7%. Dat is ruwweg de helft van de daling in 2012 en een derde van de daling in 2011. Voor 2014 en 2015 wordt een lichte toename van de files met 1% verwacht. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het ‘Mobiliteitsbeeld 2014’. Daarin geeft het KiM jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

Lees verder...

Neelie Kroes ontvangt Paul Nouwen Award

27-10-2014 12:23

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reikte vandaag de Paul Nouwen Award uit aan Neelie Kroes. “Haar strijd voor openheid van data en het stimuleren van creativiteit heeft grote inzichten gegeven en mogelijkheden blootgelegd, waarvan Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder profiteert”, zo oordeelde de jury.

Lees verder...

Minister Schultz trekt 750.000 euro uit voor stages zeevaart en waterbouw

30-10-2014 12:56

De maritieme sector kampt al jaren met een groot tekort aan Nederlandse zeevarenden. De kennismakingsstage die het maritieme bedrijfsleven de afgelopen jaren heeft georganiseerd om scholieren te interesseren voor het nautisch beroep is bewezen succesvol. Daarom heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten om de komende drie jaar (2015-2017) een bedrag beschikbaar te stellen van 250.000 euro per jaar.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding