Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Gaat u hier mee akkoord?

Sla menu over en ga naar de inhoud

Handhaven in Brabant - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • home >
  • Actueel >
  • Nieuws uit het land >
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
template afbeelding
-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overheden en bedrijven werken samen aan aanpak bodemvervuiling

18-05-2015 16:00

Nederlandse bedrijven gaan werk maken van een schonere bodem. Dit spraken VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag af met staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Hiermee is een laatste belangrijke stap gezet in de aanpak van bodemvervuiling in Nederland.

Lees verder...

Nederlands waterexperts naar Colombia

25-05-2015 11:24

Opnieuw worden Nederlandse waterexperts in het buitenland ingezet om daar advies uit te brengen hoe nieuwe overstromingen voorkomen kunnen worden. Ditmaal gebeurt dat in Colombia waar in de provincie Antioquia een waterramp heeft plaatsgevonden. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: 'Wij hebben in Nederland unieke expertise op dit gebied. Die zit bij zowel bedrijven, kennisinstituten als overheden. Daarmee kunnen we overal heel goed werk verrichten.'

Lees verder...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn vanaf 2018

27-05-2015 13:06

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) trekt 88 miljoen euro uit om het spoor tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn te verdubbelen. Doordat de hele spoorlijn tussen Utrecht en Woerden 4-sporig wordt, kunnen hier vanaf 2018 een vijfde en zesde sprinter per uur gaan rijden. De snelheid van treinen tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn kan dankzij de spooruitbreiding ook omhoog.

Lees verder...

Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

29-05-2015 12:46

Mevrouw drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van de ministers Blok voor Wonen en Rijksdienst en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in op 15 juni 2015. Ongering volgt de heer Siebe Riedstra op die vorige maand werd benoemd als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder...

Mansveld stelt Nationale Adviesgroep Cabinelucht in

02-06-2015 11:35

Luchtvaartmaatschappijen, vliegend personeel en onderzoeksinstituten zoals TNO en RIVM gaan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) adviseren over de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen. Mansveld stelt hiervoor de Nationale Adviesgroep Cabinelucht in. Luchtvaartmedewerkers uitten eerder hun zorg over de luchtkwaliteit in cockpit en cabine.

Lees verder...

Over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland

03-06-2015 04:00

Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van autodelen. Als gezamenlijke ambitie willen deze partijen autodelen laten groeien tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. Dat er veel draagvlak is voor het onderwerp, wordt duidelijk door het aantal partijen dat samen deze Green Deal Autodelen ondertekent. Met dit initiatief willen de partijen met elkaar de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door zowel in te zetten op structuurveranderingen als op concrete acties, denken de partijen de doelstelling samen te kunnen behalen.

Lees verder...

Schultz in Parijs: politieke wil is sleutel tot oplossen wereldwaterproblemen

04-06-2015 09:30

De strijd tegen de wereldwijde waterproblemen als gevolg van klimaatverandering moet niet alleen worden gevoerd met technische oplossingen. Goed bestuur en een lange termijn financiering zijn minstens zo belangrijk. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag gezegd tijdens de Ministerial Council Meeting van de OESO in Parijs.

Lees verder...

Nieuwe diesels nog steeds te vervuilend

04-06-2015 16:02

Nieuwe dieselauto’s zijn de afgelopen decennia nauwelijks schoner geworden. Dit blijkt uit TNO onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ondanks scherpere Europese normen, blijken de diesels in de praktijk nog steeds meer schadelijke uitlaatgassen uit te stoten dan wat fabrikanten meten in een laboratoriumomgeving. Bij zowel dieselpersonenauto’s als bestelbusjes op diesel heeft TNO gemeten dat de uitstoot van voornamelijk stikstofoxiden vaak tot vijf a zes keer hoger is dan wat fabrikanten opgeven.

Lees verder...

Nederland geeft voorbeeld met inleveren emissierechten broeikasgassen

09-06-2015 06:36

Wereldwijd worden te weinig extra stappen gezet om de komende jaren minder broeikasgassen uit te stoten. Het kabinet wil dat Nederland wél die extra stap zet door ongebruikte emissierechten in te leveren. Met deze rechten uit het Kyoto-akkoord mocht Nederland voor het klimaat schadelijke broeikasgassen uitstoten. Mede dankzij de inspanningen in de transport- en landbouwsector stoten we in Nederland minder uit, waardoor deze rechten niet meer nodig zijn.

Lees verder...

Nieuwe kaart van Nederland in 2016 gereed

10-06-2015 05:00

Op dit moment wordt in heel Nederland hard gewerkt aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op 1 januari 2016 moet dé nieuwe digitale basiskaart landsdekkend gereed zijn, en kan hij in gebruik genomen worden. Dit betekent dat gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, van Economische Zaken en ProRail voor die datum hun deel van de BGT moeten hebben aangeleverd. Zo is iedereen verantwoordelijk voor hun eigen stukje Nederland.

Lees verder...

Lees ook:

template afbeelding